Hvad er en whistleblower?

I en tid hvor gennemsigtighed og ansvarlighed er afgørende for sunde og effektive institutioner, spiller whistleblowere en vigtig rolle. Men hvad er en whistleblower præcis, og hvorfor er denne rolle så vital i nutidens samfund? I denne artikel vil vi se på definitionen af en whistleblower, lovgivningen, der beskytter dem, og betydningen af whistleblowing i forskellige sektorer.

Definition af en whistleblower

Justitsministeriets definition af en whistleblower er som følger: En fysisk person, der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger om overtrædelser, som personen har skaffet sig adgang til i forbindelse med vedkommendes arbejdsrelaterede aktiviteter.

Altså med andre ord, er en whistleblower en person, der oplyser om kritisable eller ulovlige forhold i selskaber, organisationer eller offentlige institutioner, hvor den pågældende er involveret.

Lovgivning og beskyttelse

Whistleblowere udsætter sig selv for potentiel personlig risiko, herunder repressalier fra deres arbejdsgivere eller andre negative konsekvenser. Det skyldes, at organisationen ikke altid ønsker, at den viden, som whistlebloweren har, kommer frem. I mange lande er der derfor indført lovgivning for at beskytte whistleblowere fra netop disse risici.

EU-direktivet om whistleblowing (2019/1937) fastsætter minimumsstandarder for beskyttelse af whistleblowere i hele EU. Direktivet skulle implementeres af medlemslandene senest den 17. december 2023. 

I Danmark er der vedtaget en lov om whistleblowing, der trådte i kraft den 17. december 2023. Loven implementerede de fleste af direktivets principper, og stiller krav til alle virksomheder og organisationer med mere end 50 medarbejdere.

Effekten af whistleblowing

Effekten af whistleblowing kan være enorm. Ved at bringe skjulte informationer til offentlighedens kendskab, kan whistleblowere hjælpe med at fremme retfærdighed, sikre offentlig sikkerhed og forbedre praksisser inden for både den offentlige og private sektor. Historiske eksempler inkluderer afsløringer af miljøforurening, finansiel svindel og misbrug af magt, som alle har ført til betydelige samfundsændringer og forbedringer.

Væsentlige pointer:

  • Whistleblowere er individer, der indberetter eller afslører oplysninger om kritisable forhold, de har fået kendskab til, typisk på deres arbejdsplads.

  • Whistleblowere spiller en afgørende rolle i at fremme gennemsigtighed, ansvarlighed og god governance.

  • Whistleblowere kan stå over for betydelige risici, herunder repressalier fra deres arbejdsgivere, men de er beskyttet af lovgivning i mange lande.

  • Indvirkningen af whistleblowing kan være væsentlig og føre til positive forandringer i samfundet.

Kom i gang på 10 minutter eller mindre

Copyright © 2024 Sheltr. All rights reserved.

TermsPrivacy