7 vigtige pointer om kommunikation

som du skal huske, når du sætter en whistleblowerportal op til organisationen. Hvis det gøres rigtigt, kan kommunikationen af jeres whistleblowerordning nemlig tydeligt illustrere jeres centrale værdier og gøre det klart, hvad formålet med ordningen er.

  1. Fortæl at virksomheden har en whistleblowerportal, og hvad formålet med whistleblowerportalen er – f.eks. at sikre åbenhed og gennemsigtighed om eventuelle kritisable forhold på jeres arbejdsplads.

  2. Beskriv hvor man finder link til whistleblowerportalen og sørg for, at det er let tilgængeligt.

  3. Giv konkrete eksempler på sager, der egner sig til indberetning via portalen - og evt. nogle der ikke gør.
    Se eksempelvis jeres whistleblowerpolitik eller Whistleblower.dk

  4. Gør opmærksom på, at alle oplysninger er fortrolige, og at man som whistleblower kan forblive anonym gennem hele processen.

  5. Vær tydelig omkring, hvem der vil modtage og administrere indkomne whistleblower-indberetninger.

  6. Giv oplysninger om den nationale whistleblower-lovgivning, datasikkerhed og hvordan whistleblower-oplysninger beskyttes.

  7. Forklar, hvad der sker, når man indsender en whistleblower-indberetning, hvordan undersøgelsen forløber, og hvad der sker efter, at undersøgelsen er afsluttet.

Kom i gang på 10 minutter eller mindre

Copyright © 2024 Sheltr. All rights reserved.

TermsPrivacy